Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Psykolog Marianne Harpelund Sørensen


INFO: Jeg starter pt. ikke nye samtaleforløb op.  

Søger du en psykolog - enten til dig selv, eller fordi du har ansvar for at andre får den rette hjælp, er du meget velkommen til at kigge dig omkring på siden.

Her kan du læse om mine erfaringer som psykolog, mit teoretiske udgangspunkt og hvilke værdier jeg arbejder ud fra.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler – til unge, til børn og forældre, til voksne og til par.

Jeg superviserer forskellige grupper af professionelle, plejefamilier og andre psykologer, og jeg tilbyder konsultativt arbejde - primært med fokus på børn, unge, familier og plejefamilier.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet.

I mit arbejde som psykolog er jeg optaget af:

  • at jeg som psykolog anerkender den viden mennesker har om deres liv
  • at arbejde ud fra ideen om at mennesker altid gør deres bedste ud fra de præmisser, den sammenhæng og de betingelser de lever i her og nu.
  • at tænke i personlige historier, værdier, viden og færdigheder frem for i problemer og diagnoser.
  • at arbejde med sammenhænge og systemer på den måde, at jeg er langt mere optaget af at tænke i relationer og sammenhænge frem for i individualisering af problemer.
  • at der altid er god mening med at tingene er, som de er, uanset hvor besværligt, kompliceret eller uforståeligt det forekommer os.
  • at være åben omkring hvad jeg gør, hvad jeg tænker, hvad jeg spørger om og hvorfor.

Jeg har en narrativ og systemisk psykoterapeutisk efteruddannelse, og bevæger mig i min tænkning, min opmærksomhed og min konkrete praksis indenfor den narrativ og systemisk forståelse. 

Jeg har desuden gennemført en toårig efteruddannelse hos Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz og psykolog Jørn Nielsen. 

Jeg oplever, at dette forløb for mig har bidraget til i langt større grad at kunne manøvrere i vores kulturs diagnostisk tænkning og praksis.  


 


Marianne Harpelund

 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade