Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Samtaleterapi - samtaler med voksne, børn og unge - parterapi - familiesamtaler


Samtaleterapi

Der er mange grunde til og mange formål med at søge samtaler hos en psykolog, - alle er gyldige.

Jeg ved fra de mennesker, jeg taler med, at det kan være svært at tage det første skridt henimod en beslutning om at få nogle samtaler hos en psykolog. Man kan være bekymret for, om man kan forklare sig, komme til at græde, eller om psykologen nu synes, at det man bakser med eller vil have hjælp til, nu er alvorligt nok. Jeg tror, de fleste gør sig den slags tanker, og måske er lidt nervøse ved første samtale.

Men samtalerne skal ikke være et sted, hvor du skal præstere. Her er der ingen rigtige svar og ingen rigtige måder, at tænke eller føle på. Det er vigtigt at vide.

At gå i terapi kan give dig en mulighed for at få et overblik over din situation, sammen med en udenforstående og professionel samtalepartner! Det kan give dig muligheden for at få ny forståelse af din egen situation.

Når man er ked af det, vred eller trist, håbløs eller frustreret, er det samtidig et udtryk for, at der er noget, man ikke bare accepterer. Noget man stiller spørgsmålstegn ved, noget som man gør opmærksom på, noget som man ønsker, skal være på en anden måde.

Det at få en større klarhed over, hvordan der er sammenhæng mellem tingene, og hvad der er vigtigt for dig og hvilken retning, du ønsker dig dit liv skal tage, er ofte et meget væsentligt skridt på vejen.

Sammen kan vi gennem samtalerne finde ud af, hvordan du håndterer de ting du står midt i, og kommer videre i den retning, som du ønsker.

 

For mig er det vigtigt at have respekt for den kompleksitet, der altid er tilstede i menneskers liv og i de grunde, der er, for at noget lige nu er på en bestemt måde.

Jeg tror på, at det enkelte menneske har en stor viden og en egen forståelse af sit liv, som kan vokse frem og udfoldes gennem samtale og spørgsmål.

Jeg ser min opgave som psykolog, som den der skal stille de spørgsmål, der giver mulighed for at udfolde denne viden og derved skabe ny forståelse og nye sammenhænge. Min erfaring er, at det ofte er gennem sådanne samtaler, at mennesker finder frem til løsninger eller nye veje at gå.

Måske er du usikker på, hvad samtaleterapi hos en psykolog indebærer og hvordan det kan foregå? Du er velkommen til at kontakte mig og få svar på dine spørgsmål.

24 61 10 12

ms@harpelund.dk

Samtaler med børn og unge

Jeg har i flere år arbejdet med børn, unge, og familier, og har derigennem fået grundig erfaring med at tale med børn og unge. Min erfaring ligger dels indenfor arbejdet med temaer som seksuelle overgreb og selvskade, men også samtaleforløb om andre mere udefinerbare eller dagligdags problematikker, har jeg erfaring med.

Parterapi

Når folk søger parterapi, kan det handle om at få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige måder at kommunikere og være sammen på.

Sommetider kan parforhold sidde fast i låste roller, uindfriede håb og forventninger, eller bestemte måder at reagere på, som skaber konflikter, ked af det hed og vrede. At opsøge parterapi kan også handle om at få hjælp til at afklare eller beslutte, hvorvidt parforholdet skal fortsætte eller afsluttes.

Som jeg ser det, handler parterapi om at skabe mulighed for at tale sammen på en ny måde. Det, at et tredje professionelt menneske er til stede, skaber rammer for, at I kan få talt sammen og lyttet på hinanden.

Noget af det, jeg ser som meget vigtigt, når jeg arbejder med par, er at skabe nogle rammer for samtalen, hvor vi dels får klargjort, hvad hver især betragter som problemet, og dels hvilke ønsker hver især har til, hvad der skal komme ud af samtalerne.

Der er ofte forskel på, hvad der bliver opfattet som problemet, og hvilke ønsker der er til, hvad samtalernes formål er. Det ene er ikke mere rigtigt eller sandt end det andet. At få begge perspektiver frem og få klarhed over denne forskel, er første skridt på vejen.

Familiesamtaler

At bringe hele familien til samtale for at få hjælp til et problem eller en given situation, kan være hjælpsom, ud fra den forståelse af et givent problem eller en fastlåst situation skal afhjælpes af hele det system af mennesker, der på den ene eller den anden måde indgår i problemet.

Ved familiesamtaler er en vigtig del af processen at afklare de forskellige familiemedlemmers forståelse af, hvad problemet er, deres forskellige holdninger til at få hjælp, og til hvad de ønsker at få ud af samtalerne. Det er ikke usædvanligt, at der kan være flere og meget forskellige ideer om, hvad der er problemet, og også forskellige intentioner og motivation omkring samtalerne.

Jeg ser det som min opgave at skabe rammer for en samtale, hvor alle medlemmer af familien har en lige værdig og lige gyldig stemme i samtalerne.

Sommetider kommer problemer mest til udtryk hos et enkelt familiemedlem, og det kan være hjælpsomt, at undersøge hvad problemet på et tidspunkt har hjulpet personen eller familien til at håndtere eller udholde. Så at sige; hvilken funktion problemet måske har haft på et tidspunkt, og hvilken det har nu?

Og hvor ønsker I som familie, at tingene skal udvikle sig hen nu? 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade