Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Supervision


Som jeg ser det handler supervision om at skabe ny viden, nye ideer og nye forståelser ved at bringe faglige udfordringer, dilemmaer, valg, overvejelser og tanker i spil i en aftalt og til formålet afstemt kontekst.

Supervision adskiller sig fra terapi ved at være mere målrettet og ved at have et fokus på faglige aspekter. Ofte vil supervision også arbejde med personlige værdier og forståelser, som går hånd i hånd med det faglige.

Supervision vil indebære en fælles afklaring af, hvad formålet er, hvordan formen skal være, hvad der er vigtigt at få hjælp til og på hvilke måder.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og kan tilbyde supervision på et narrativt/systemisk grundlag til andre psykologer, der ønkser at opnå autorisation.

Jeg tilbyder supervision til fagpersoner eller faggrupper, der ønsker at arbejde med deres faglighed, deres færdigheder og de udfordringer; der opstår i det daglige faglige arbejde, ud fra et systemisk og narrativt perspektiv.

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper.

Jeg har mange års erfaring med supervision af plejefamilier, og meget viden omkring de dilemmaer og udfordringer, der kan opstå i relationer, når et barn er anbragt udenfor hjemmet.

Jeg har ligeledes megen erfaring med supervision af professionelle som arbejder med børn, unge og familier i forskellige kontekster.


 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade