Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Overgreb


Ingen mennesker, voksne eller børn, lader sig udsætte for overgreb uden at protestere, eller på den ene eller anden måde forsøge at gøre opmærksom på, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Alle gør deres for at klare sig på den ene eller anden måde.

Ofte er disse protester små initiativer, næsten usynlige handlinger, som barnet eller den unge ikke selv har bemærket eller tillagt nogen særlig værdi, fordi følelsen af at være værdiløs, et offer som selv er skyld i de ting, som er hændt, er så overbevisende stærk en selvfølelse.

Det har jeg lært meget om fra de unge, jeg har haft samtaler med.

Det kan være meget opmuntrende, og gøre en meget stor forskel for selvfølelsen, at få øje på, udfoldet og anerkendt de initiativer og handlinger, som har været en måde at klare sig på.

Fysiske og seksuelle overgreb har meget store konsekvenser for de mennesker, der har oplevet det, og det er ofte noget meget følsomt at arbejde med i terapi.

Derfor er det så vigtigt, at tilrettelægge samtalerne sådan, at forløbet opleves trygt, og derfor ser jeg det som min vigtigste opgave at tage ansvar for, at samtalen ikke virker gen-traumatiserende, men opbyggende.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

ms@harpelund.dk/ 24611012

 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade