Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Om mig


Jeg er født i 1972, er gift og mor til tre piger. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og er autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har to års efteruddannelse i systemisk og narrativ psykoterapi, og deltager løbende i kurser, træningsgrupper og supervisionsforløb for hele tiden at holde min viden, mine færdigheder og min selvrefleksion i udvikling.

Jeg har desuden i juni 2015 gennemført en toårig efteruddannelse hos Metalog ved børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz og psykolog Jørn Nielsen. 

Som psykolog er det vigtigt for mig at:

– varetage en rolle/position, der anerkender din viden om dit liv – det er dig der er ekspert på dit liv, jeg stiller spørgsmål

– tilrettelægge samtalen, så den ikke bliver gen-traumatiserende, men menings skabende på nye præmisser

– skabe rammer for samtalen, sådan at du får den hjælp, du søger, og så samtalen stræber mod at opnå aktør-bevidsthed

– at tænke om identitet som noget socialt konstrueret, og derfor noget foranderligt

– være åben omkring hvad jeg gør, hvad jeg tænker, hvad jeg spørger om og hvorfor.

Jeg har erfaring med:

  • terapi med børn og unge
  • seksuelle overgreb og selvskade
  • samtaler med par
  • familiebehandling. Samtaleforløb med familier
  • selvskadeprojekt. Gruppe terapeutisk forløb med unge piger som selvskader. Behandlingsansvarlig
  • samtale med og supervision af plejefamilier
  • supervision, konsultation og undervisning af faggrupper; fx lærere, pædagoger i relation til enkelte børn eller grupper af børn
  • supervision af personale på sagsarbejde omkring børn, unge og familier
  • undervisning af personale vedrørende psykologiske temaer eller vedrørende psykologisk teori og metode

Marianne Harpelund
 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade