Psykolog i Valby
 
  Psykolog i København  
 

Selvskade


Jeg har lært og lærer stadig meget om selvskade og selvskadens effekter og funktioner, fra de unge piger, jeg taler med:

  • Det er komplekst.
  • Selvskaden har en funktion – den er hjælpsom for noget.
  • Selvskaden er en mestrings-strategi – den kan fx håndtere ked af det hed, vrede, ensomhed, kritisk selvfølelse, tristhed og anden følelsesmæssig smerte. Desværre kommer den også til at forstærke disse følelser.
  • Man opgiver ikke en strategi, før man har en anden virksom strategi.
  • Selvskade bliver identitetsskabende.
  • Selvskade virker isolerende – det er svært at tale med andre om, og hvis man alligevel gør det, risikerer man de ikke forstår det eller at man bliver marginaliseret – derfor er det sikrest at holde sin mund og holde sig for sig selv.
  • Selvskade er ikke nødvendigvis et udtryk for et ønske om at dø, men snarere en måde at overleve på.

Gennem samtaler med de piger, jeg kender, der selvskader, har Jeg har lært lidt om hvilke ting, jeg som psykolog kan byde ind med i dette komplekse felt. Nogle af de vigtigste er:

  • at skabe sammenhæng og forståelse for pigerne selv – gennem anerkendende nysgerrige spørgsmål at undersøge og udfolde selvskadens effekter og funktioner, og de følelsesmæssige aspekter, der er knyttet til. Selv at opnå forståelse og at kunne se sammenhæng mellem tingene, gør en forskel i det, der ellers kan opleves som følelsesmæssigt kaos.
  • undersøge og udfolde anden erfaring med at kunne håndtere følelsesmæssig smerte på andre måder end den selvskadende.
  • sammen med pigerne undersøge og reflektere over den selvskadende handlings intentionelle aspekter – hvad er det selvskaden skal hjælpe på? Og hvilke håb om bedring eller forandring er det, der ligger bag ved intentionerne? Hvilke ønsker for livet, peger det i retning af?

Jeg har været behandlingsansvarlig, metodeudvikler og terapeut i et toårigt gruppeterapeutisk projekt for piger, der selvskader.

Søger du en psykolog som har erfaring med at arbejde terapeutisk med selvskade – enten til dig selv eller til nogen du har ansvaret for at hjælpe, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

2461 1012

ms@harpelund.dk


 
  Marianna Harpelund  
 
Narrativ Psykologisk Praksis   -   Psykolog Marianne Harpelund Sørensen   -   Sankt Ols gade 22   -   4000 - Roskilde   -   E-mail: ms@harpelund.dk   -   Design & CMS: WebVizion
 
  Psykolog i København  
     
Narrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metodeNarrativ og systemisk terapi og metode Om mig Overgreb Selvskade